Il·lustres de les Illes Balears

ibalears.cat és un espai d’Internet que promou l’Obra Cultural Balear i que està destinat a donar a conèixer els personatges il·lustres de les Illes Balears. ibalears.cat acull pàgines web monogràfiques amb biografia, imatges
i textos de les personalitats més rellevants de la història de les Illes Balears.

/ Emili Darder / Josep Maria Llompart / Joan Alcover Maspons /
/
Joan Mascaró Fornés /
Josep Lluís Pons i Gallarça / Miquel Dolç Dolç /
/
Maria Mayol i Colom
/ Vicent Serra Orvay


Obra Cultural Balear

Amb el suport:
ieb